Waarom

Waarom dit initiatief?
Voor iedere FG is het houden van toezicht een uitdaging. De constateringen, dat in de gezondheidszorg:

  • bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, waardoor extra eisen worden gesteld aan de verwerking (en de beveiliging) van persoonsgegevens;
  • de gevolgen merkbaar zijn van jarenlange bezuinigingen;
  • ondanks inspanningen i.r.t. de totstandkoming van een duurzaam informatiestelsel voor de zorg, een aantal IT gerelateerde producten en diensten onvoldoende waarborgen bieden om de verantwoordelijke in staat te stellen om aan de voorgeschreven eisen m.b.t. passende technische en organisatorische maatregelen te voldoen;  
  • een gezonde marktwerking van de zorg IT industrie ontbreekt;
  • er nog veel werk te verzetten is m.b.t. het privacybewustzijn van zorgverleners;
  • de mogelijkheden tot verantwoorde overdracht van / toegang tot dossiergegevens beperkt zijn;
  • de behoefte aan (de overdracht van) beschikbare behandelings- en onderzoeksgegevens groot is; 

maken het vervullen van die taak voor een FG een extra grote uitdaging. De veronderstelde onafhankelijkheid bij dat toezicht, maakt die toezichthoudende rol er niet eenvoudiger op. In het bijzonder geldt dat voor de “interne” FG (aanstelling in dienstverband).

Het zijn met name deze sector specifieke aspecten, die in 2017 de basis hebben gevormd tot het initiatief om kennis en ervaringen met elkaar te delen via het Platform FG Zorg.

Hoewel lidmaatschap van het Nederlands Genootschap voor Functionarissen voor de Gegevensbescherming vereist is, is het Platform onafhankelijk. Als enige tegenprestatie wordt van deelnemers verwacht dat men na ontvangst van persoonlijke login gegevens, herkenbaar en actief participeert.