Verhouding met de AP (4.2.6)

Het overgrote deel van de FG’s van de onderzochte ziekenhuizen heeft slechts sporadisch (één of twee keer per jaar) contact met de AP. Als er contact is, dan gaat dat doorgaans over het melden van datalekken en de afwikkeling daarvan. Twee FG’s hebben weleens een concreet vraagstuk aan de AP voorgelegd.

De FG’s kijken op verschillende manier aan tegen de verhouding tussen de AP en de FG. Opgemerkt wordt dat de AP voornamelijk de ‘externe’ toezichthouder is en de FG de ‘interne’ toezichthouder. Eén FG zei dat de FG “de handen en voeten van de AP ter plaatse” is. Daarnaast kwam de opmerking voor dat de FG de “vooruitgeschoven post” van de AP is. Een andere FG merkt op dat de FG optreedt als verbindende factor tussen de AP en de verwerkingsverantwoordelijke.