Beschermd: Welke middelen stelt het bestuur de FG ter beschikking voor het vervullen van zijn taken? Stelt het bestuur bijvoorbeeld financiële middelen, infrastructuur (kantoor faciliteiten apparatuur) en personeel ter beschikking? Kunt u dit met documentatie onderbouwen?

door | 18 september 2019
Categorie: