Beschermd: Hoe is de FG functie ingebed in uw ziekenhuis? Zijn er interne richtlijnen beleidsstukken of andere documenten waarin de positionering en de taken van de FG binnen uw organisatie worden omschreven en geprotocolleerd?

door | 12 september 2019
Categorie: