Beschermd: Geeft het bestuur de FG effectief toegang tot persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn/haar functie? Hoe waarborgt u dit? Waar blijkt dit uit? Denk bijvoorbeeld aan interne richtlijnen de (arbeids)overeenkomst met de FG etc.

door | 18 september 2019
Categorie: