Toelichting LinkedIn connectieverzoek

Graag nog een toelichting op het LinkedIn connectieverzoek.
Het liefst leg ik geen persoonsgegevens vast. Maar om bestaande en nieuwe deelnemers meer achtergrondinformatie te verschaffen van collega’s die toegang wordt verleend tot het platform, is een oplossing gevonden in het aanbieden van een – voor platformleden toegankelijke – overzichtspagina met een directe link naar:

  • de door de collega zelf publiek beschikbaar gestelde informatie (bijvoorbeeld een LinkedIn profiel)
  • de profielgegevens op het voor leden toegankelijke deel van de NGFG site

van iedere collega FG die zich bij me heeft gemeld.

Heb je geen LinkedIn account, dan is bijvoorbeeld een link naar een andere – publiekelijk beschikbare – pagina met achtergrondinformatie over jezelf een alternatief.