Rol bij implementatie (4.2.1)

Alle FG’s hebben een actieve rol gespeeld bij de implementatie van de AVG. Hierbij valt te denken aanhet opstellen van plannen van aanpak, interne beleidsstukken, richtlijnen enwerkprocessen. Tot de activiteiten van de FG’s behoorden ook het organiseren van informatiebijeenkomsten,het ontwikkelen van e-lear-ningprogramma’s, het geven van presentaties, het opstellen van nieuwsbrieven en het delen van informatie op het intranet. In met name de kleinere ziekenhuizen hebben de FG’s de feitelijke uitvoering van de AVG-implementatie zelf op zich genomen. In andere, voornamelijk grotere ziekenhuizen, hebben FG’s een meer adviserende en toezichthoudende rol gehad, terwijl de feitelijke uitvoering en verantwoordelijkheid voor de implementatie bij een privacy-officer of CISO lag.