Middelen (4.1.5)

In het algemeen zijn FG’s tevreden over de beschikbaarheid van middelen voor de uitoefening van hun functie. Dit loopt uiteen van fysieke werkruimte en gebruiksvoorwerpen tot de toegang tot systemen of de ondersteuning van c.q. samenwerking met andere collega’s. In alle onderzochte ziekenhuizen hebben de FG’s voldoende effectieve toegang tot de verwerkingsactiviteiten en relevante diensten binnen de organisatie. Daarnaast worden alle FG’s van de onderzochte ziekenhuizen in de gelegenheid gesteld om relevante informatiebijeenkomsten en symposia te bezoeken en gebruik te maken van opleidingsmogelijkheden. Uit de beantwoording maakt de AP op dat de FG’s hiervan gebruik maken. Wel geeft één FG aan behoefte te hebben aan de aanschaf van tooling voor ondersteuning bij (inhoudelijke) werkzaamheden, zoals voor het opstellen en bijhouden van het verwerkingenregister.

Veel FG’s hebben contact en vakinhoudelijk overleg met collega-FG’s van ziekenhuizen en/of andere zorgaanbieders in de regio. Een aantal FG’s is actief lid van de NGFG en deelt in dat verband hun ervaringen en kennis met andere FG’s. Ziekenhuisbestuurders stimuleren hun FG om aan dergelijke initiatieven en netwerken deel te nemen.

Van de onderzochte ziekenhuizen geven de meeste FG’s aan nauw samen te werken met – voor zover aanwezig – de (C)ISO, ICT-specialisten, privacy officer(s), juristen en andere collega’s. Desondanks geeft ongeveer een derde van de FG’s aan behoefte te hebben aan (meer) ondersteunend personeel voor het borgen van de privacybescherming binnen het ziekenhuis, vaak vanwege de toegenomen werkdruk. De meeste van deze FG’s geven bovendien aan dat zij behoefte hebben aan een privacy-officer voor de uitvoerende taken en/of een informatiebeveiligingsspecialist ((C)ISO). De meeste ziekenhuizen bieden zo nodig de mogelijkheid voor de FG om aanvullende capaciteit, faciliteiten en budget aan te vragen. Sommige FG’s hebben daarvoor een eigen budget, maar bij de meeste onderzochte ziekenhuizen dient daartoe een verzoek te worden gedaan bij de raad van bestuur of de verantwoordelijk manager.