Intervisie

Ten behoeve intervisie en intercollegiale consultatie is voor FG’s die werkzaam zijn in de zorg een platform ingericht. Als je bent aangesloten bij het NGFG en als FG werkzaam bent in de zorg kun je je voor dit platform aanmelden bij de initiatiefnemer door een mailtje met je contactgegevens te sturen naar Rob Stadt (fg@robstadt.nl).