Deelname in werkgroepen (4.1.2)

In alle ziekenhuizen maakt de FG deel uit van relevante interne overlegorganen of commissies die zich richten op de onderwerpen informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Dit loopt uiteen van tijdelijke commissies die opgericht zijn voor de implementatie van de AVG of de inrichting van bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier tot commissies met een structureler karakter, zoals een autorisatie- en privacycommissie of een commissie die zich bezighoudt met medisch-wetenschappelijk onderzoek.
Als een ziekenhuis beschikt over een CISO en/of een ziekenhuisjurist, dan is er structureel overleg tussen hen en de FG. Uit de reacties van de ziekenhuizen is af te leiden dat dit vaker het geval is in grotere ziekenhuizen simpelweg omdat die in de regel beschikken over dergelijke functionarissen. In sommige ziekenhuizen is de FG voorzitter van een commissie en bepaalt de FG vanuit deze rol de agenda. Geen van de FG’s in ziekenhuizen die wij gesproken hebben, ervaart deelname in een commissie als een belemmering of aantasting van hun onafhankelijke positie.