Casuïstiek

Onderwerpen die in de periode 2018-2020 aan de orde zijn gesteld. Klik voor de periode na november 2020 door naar Platform FG Connect.

Verzoek om het nieuwe platform te gebruiken
EDPB heeft aanbevelingen gepubliceerd over aanvullende maatregelen (Schrems2)
Verbinden
Besmetting medewerkers II: doorgifte uitslag test aan werkgever
AV NGFG van 28-10-2020
Online portaal (inzage mentor?)
Verwerker of niet?
BSN verwerken van zorgpersoneel bij eigen corona test-lab
E-learning
Delen van medicatiegegevens
Grootschaligheid, ook in Brussel nog steeds onder de aandacht
Marktfalen bemoeilijkt digitaliseringsprogramma zorg
Grondslag monitoringsonderzoek
Attentie voor zorgmedewerkers
Beoordelen beeldbel applicaties
Zaurus (beeldbellen) en ongeldigverklaring privacyshield
delen patiëntgegevens met welzijnsorganisaties
Nogmaals de Online ToestemmingsVoorziening (OTV) MITZ
Online training voor privacybewustzijn
Mailchimp
Gedragscode NLdigital goedgekeurd door AP
Impact Corona op privacybeschermingsbeleid organisaties
Medische data in declaraties
Wie heeft er ervaring met boekeenbezoek.nl
ZZP-bedrijfsarts zelf verwerkingsverantwoordelijke?
Reorganisatie structuur
Leidraad bescherming online consument
Sector onderzoek ACM
Dataclassificatie
Vastleggen beschermingsniveau Hep B medewerkers
Toestemming voor onderzoek
Consultatie Regeling betrouwbaarheidsniveaus
Europese Hof van Justitie vernietigt Privacy Shield data-uitwisselingspact met Verenigde Staten
dossieronderzoek uitbesteden?
OTV Mitz
Registratie bezoek op locatie (bron- en contactonderzoek)
Stand van zaken DATA Pro Toezichthouder en certificering door AP
Verwijzingen naar wetsartikelen
Pseudonimiseren
Positionering en taken van de FG binnen gemeenten
Platform structuur en bibliotheek
Privacyovereenkomst
Aanbevelingen AP
Aanpassingen Handboek FG na consultatieronde
Digitale interactie met en tussen NGFG leden
Stand van zaken Handboek FG?
Kamerbrief Wijziging Uitvoeringswet AVG d.d. 4 juni 2020
Temperatuur meting werknemers, track & trace en telecomdata
Besmetting medewerkers
Datalek? Moet het gemeld worden en door wie?
Nogmaals het verzoek om 2FA te activeren
Breaking glass voor noodsituaties
Profiling
Ontwikkeling van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming NL
Ontwikkeling van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming NL
Business Intelligence
Ysis van GeriMedica
Impact pandemie op onze fundamentele rechten
AP en meten temperatuur medewerkers; verkeerde argumentatie?
Applicatie Genzo van 1minuut innovatie
Classificatiebeleid/labeling van gegevens/informatie
Ervaringen met data-ondersteund werken
Identificatie bij inschrijving nieuwe patiënt bij beeldbellen.
Toegang tot F:schijf van overleden medewerker.
Jacht naar Corona data
Ministerie van VWS organiseert digitaal evenement voor beoordeling corona-apps
Familienet
Manifest Veilig tegen Corona (https://www.veiligtegencorona.nl/)
Nogmaals Hall of Fame (internet.nl)
Corona app(s)
Webinar Corona op de werkvloer
Initiatief tegen cyberincidenten
Brief aan minister Martin van Rijn (Medische Zorg)
verzoek LUMC en UMCG onderzoek corona verpleeghuizen
Nedap: Beschikbaar stellen van COVID-19 gegevens
Behoefte om met een aantal collega\'s een onderwerp uit te diepen?
Hoe staat mijn opdrachtgever / onze organisatie in de etalage?
AVG en Corona
Noodmaatregel gegevens patienten beschikbaar op huisartsenpost
videobellen met cliënten
Nieuwe werkelijkheid / privacy van de baan?
Toevoeging op artikel 8 BOZ overeenkomst
SSO en 2f
Internet consultatie wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
Boete KNLTB
Wie is verantwoordelijk voor verkeerd LifeLine adres
Medewerkers Tevredenheidsonderzoek - Effectory
Personal Health Train
Signal
FAQ\'s AVG Helpdesk Zorg Welzijn & sport over Wabvpz
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
rapportage en bewaartermijnen incidenten
Gezondheidsapp thuismetingen koppelen aan ECD
Formstack
Onderzoek ACM naar concurrentie in de zorg
KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens
The tone at the top
Spreker over gegevensbescherming cure en care?
DPIA of risicoanalyse?
Graag jullie mening
Hoeveel tijd besteed jij aan je toezichthoudende taak?
Ambities wetgevingstraject digitale gegevensuitwisseling en Project Veilige Mail
Nieuw platform in de zorg: IP-Zorg
Bewaartermijn dossiers jeugd
Inzageverzoek
Wetenschappelijk Onderzoek
dossiers laten inzien door accountants
Verzekeren tegen gevolgen van ransomware
Notificaties
Notificaties
Naam van dit aandachtsgebied gewijzigd
Data protection world forum in Londen, 4 en 5 februari 2020
Bloemen voor jubilaris
Gespecificeerde toestemming per 1 juli 2020.....
Arbo dienst
Kennnisinstituut?
Contract inhoud FG
Certificeringsinstantie: tips?
Wensen
Deelname Platform
Optimaal digitaal
Het gebruik van (geheime) camera’s op de werkplek: een nuancering?
Aanbevelingen verbetering AVG
IRMA
ZZP-er en de verwerkingsovereenkomst
Afkopen en vrij beschikbaar stellen
engelse versie format verwerkersovereenkomst
Presentaties NGFG netwerkbijeenkomst 04-12-2019 on line
Complimenten m.b.t. het bewaken van de structuur
Handboek FG
Kamerbrief over gluren in medische dossiers
Gebruiken foto\'s medewerkers voor communicatieapparatuur patienten
Toegang medisch dossier verpleegkundige thuiszorg
Uitnodiging voor invullen rom vragenlijsten (GGZ) via e-mail
Cyberkompas
software zoals Teamviewer
Marktmacht IT industrie
Beluisteren telefoongesprekken ketenpartners
mailen van NAW gegevens?
Archief foto\'s en de AVG
Belanghebbende
Wel / niet datalek?
Vergewisplicht
Wie is de verwerker?
wetgeving omtrent inzage digitaal dossier
bewaartermijn persoonsgegevens van clienten die niet in zorg zijn gekomen
Cyberrisk verzekering
Logging Personeelsdossier
Eenzijdige maximeringen in aansprakelijkheid Verwerkersovereenkomsten
video opname maken van zorgverleners thuis
Medicatiezorg in de nacht
NEN symposium over ISO IEC 27701 26 november
AVG en WMO
bewaartermijn dossiers
Wat doe je als je een voor jou onacceptabele misstand constateert?
Klokkenluider bij justitie maandenlang afgeluisterd
Wetsvoorstel wijziging UAVG en ev. andere wetgeving
Toepassen biometrie binnen wooncomplex ouderenzorg
Volkskrant vandaag: Kabinet wil dat artsen in spoedgevallen beter bij patiëntdossier kunnen
Ervaringen met iLost?
Artikel NRC over problemen met inzage
Hoe organiseer jij de FG werkzaamheden?
Start tussenrapportage AVG t.b.v. evaluatie mei 2020
Verrassende uitspraak Sjaak Nouwt
Privacy binnen het gemeentelijk domein (dus niet)
Toezicht
Tool om te checken of web en mailserver voldoen aan beveiligingsstandaarden
Nieuwe versie EGiZ
Whatsapp verbiedt zichzelfvoor zorgverleners?
Siilo wel of niet verwerker?
Vecozo certificaten vernieuwen
Toezicht houden
Vaststellen identiteit bij ontvangen toestemmingsverklaring opvragen informatie
Is de site van jouw zorgorganisatie al opgenomen in the Hall of Fame?
Advies opslag medische data in de cloud
Kamerbrief van minister Bruins over informatieveiligheid en privacy in de zorg
Nieuw btw - identificatienummer
Welkom
Vernietigen of ontoegankelijk maken?
Transparantie over aanstellingen
Samenwerking tussen AP en NGFG
Wachtkamer
Wetenschappelijk onderzoek
reanimeren
DPIA voor een PGO
Patiëntgeheim
Gespecificeerde Toestemming Structureel
Autorisatie voor de transmurale uitwisseling van persoonsgegevens.
AP nieuwsbrief voor FG\'s
Zorg-ICT Zorgen
Wearables
Clusters Pharmapartners
Aanpassing wetgeving i.v.m. gegevensuitwisseling in sociaal domein
Nogmaals het toelatingsbeleid en deelname binnen het platform
23-09-2019 Knops informeert kamer over voortgang implementatiestrategie eID
Quick scans
Foto\'s en de AVG
Vertrek als FG in de Zorg
Impressie NGFG bijeenkomst 25-09-2019
Aanbevelingen van de AP
Toezichthoudende taak
Bericht over advisering
Advisering
Aanstelling en positie
Datalek Lumin PDF users
Inzagerecht ook van toepassing op interne notities die bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik
Excuus!
Status Platform FG Zorg
Verwerker gebruikt gegevens van verwerkersverantwoordelijke
Platform FG Zorgen..
AVG Helpdesk Zorg, Welzijn & Sport
Sportverenigingen en AVG
Toelatingbeleid Platform FG Zorg
Cameratoezicht als onderdeel van het zorgplan
Dilemma\'s en probleemeigenaarschap m.b.t. toegang tot data middels 2FA
Nog een keer 2f
Nogmaals vriendelijk verzoek ..
Terugkoppeling overleg NGFG bestuur met AP
zorginstellingen hoeven niet te schrikken van de boete voor het hagaziekenhuis
camera in huis bij kraamzorg (of thuiszorg?)
gestandariseerde iconen (art.12 lid 7 AVG en 7.2.5 uAVG)
Nog meer gezeur over AVG in de zorg
BSN in aanmeldformulier
Nieuwe NEN-norm 7524 inzake Medische informatica - Pseudonimisatiedienstverlening
zorg rapportages
Toegang tot platform met 2 FA
Consultatie gedragscode ICT Nederland
Certificering tegen de norm NEN 7510
Overleg NGFG met AP
evaluatie vragenlijsten
gebruikersvriendelijke 2fa oplossing? En microsoft teams vraag
welk instrument voor datalekken
Verplaatsen casus
Nieuwe energie
diensten als wasgoed en maaltijden
Samenwerking bij AVG
Overleg met PFN
Overleg met BoZ
materiele controle zorgverzekeraars
Office 365
BSN nummers richting gemeente?
Consultatie eerste wettelijke grondslag kwaliteitsregistratie
Artikel Zorgvisie over medisch wetenschappelijk onderzoek
DPIA Richtlijnen, nieuwe publicatie EDPS
hoe veilig is whats app?
2-F authenticatie werkomgeving
Nieuwe medewerkers, password en inlogcode naar prive emailadres?
Grondslagen bij het doen van (wetenschappelijk) onderzoek
Anonieme verslaglegging in ECD
Haga ziekenhuis ontvangt flinke boete voor toegang tot EPD
Artikel in magazine Deel
inzetten van een medewerker van een andere organisatie
NGFG Consultatie Handreiking FG
Toestemmingsformulier VGN
Microsoft door de knieën, deels wereldwijd
Overzicht handhaving van de AVG
Minister staat uitwisseling patiëntendossiers tussen ziekenhuizen en huisartsen onder voorwaarde toe
NGFG publiceerde handreiking FG op haar website. Zie afgesloten deel
De letter en de geest
FG\'s in ziekenhuizen opereren goed
Opvragen en toesturen dossiergegevens
Waar richt jij je op dit moment op? Een effectiviteitsvraagstuk.
Privacyweb
Casus heimelijk cameratoezicht cliënt
VWS project “veilige mail\" en de NTA7516
Paar tips en toegang
Beschikbaarheid en vertrouwelijkheid
WP 42 certificering
Presentatie Amsterdam UMC
Vriendelijk verzoek: Geef alsjeblieft iets meer van jezelf prijs
Schermnaam
audit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Analyse Privacy Principes/risico\'s en PIA: waar ligt voor jullie de scheidslijn?
Structuur digitale platform
Breadcrumbs (of kruimelpad) navigatie
Drukte of watervrees?
Nederland ICT lanceert een nieuwe Avg-certificering voor verwerkers
Ontbreken level playing field en vendor lock-in
Reactie Mona Keijzer op het advies van de AP over verstrekking van gegevens uit het handelsregister.
Grootschaligheid
FG verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de organisatie de AVG niet op orde heeft.
AVG software
27-05 Dag van de FG: In gesprek met Monique Verdier, bestuurslid AP
presentatie NGFG op de dag van de FG op 27 mei 2019
Avatar
27 mei 2019: Dag van de FG
Handtekening
TIP: Notificaties
Siilo casuïstiek
Overleg met de AP op 23-05-2019
Siilo als communicatieplatform